BDL&T - Advocaten

BDL&T is een onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met een nauwe betrokkenheid met zijn cliënteel. Het kantoor begeleidt zijn cliënten in alle rechtsdomeinen die gelinkt zijn aan het ondernemerschap, zowel burgerrechtelijk, vennootschapsrechtelijk alsook administratiefrechtelijk.

Transparante afspraken met oog op uw succes.

Een oplossing op maat voor uw noden.

Focus op uw resultaat, op tijd en zoals u verwacht.

Uw juridisch adviseur op elk vlak van het ondernemingsrecht

Betrokken en bereikbaar, met heldere communicatie.

Dit doen wij voor u

Advies

De specialisten van BDL&T staan u met op maat gemaakt advies bij om elk juridisch probleem het hoofd te bieden. Ook proactief juridisch advies inwinnen loont. Het laat u toe om tijdig te handelen en uw positie en risico’s juist in te schatten.

Contracten

Na grondige analyse van uw wensen en positie zorgen we voor overeenkomsten die sluitend en op maat zijn. We zorgen niet enkel voor de opmaak van de contracten, ook negotiëren en reviseren we ze voor u. Ook voor algemene voorwaarden (verkoop, inkoop als aanneming) kan u bij ons terecht.

Geschillen en Procedure

U wordt met een geschil geconfronteerd? Wij staan aan uw zijde om uw belangen te verdedigen! We bekijken samen of een minnelijke oplossing mogelijk is, en staan u bij in de onderhandelingen naar een buitengerechtelijke oplossing. Ook wanneer geen minnelijke uitkomst mogelijk is, en er gepleit moet worden, hebben we een reputatie te verdedigen. De advocaten van BDL&T kunnen bogen op ruime ervaring in het voeren en begeleiden van gerechtelijke procedures.

Onderhandelen

We staan u bij tijdens uw onderhandelingen, zowel binnen of buiten conflictsituaties. Daarbij kunnen wij, omdat we als advocaat optreden, strikt vertrouwelijk communiceren met andere betrokken partijen.

Projecten

Gebruikmakend van onze juridische kennis staan we u bij in de coördinatie en beheer van uw project: dit van de haalbaarheidsstudie tot en met de afsluiting ervan.  Wij helpen u van uw project een succes te maken.

Corporate Housekeeping

Het archiveren van notulen, de herbenoeming / ontslagname van bestuurders, commissaris-revisoren, etc. Wij waken erover dat u steeds tijdig in orde bent met uw vennootschapsrechtelijke verplichtingen en laten u toe te focussen op hetgeen waar het echt om draait: het succes van uw onderneming.