Vennootschapsrecht

We staan u onder meer bij in:

 • Oprichting van vennootschappen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Begeleiding van aandeelhouders en bestuurders bij algemene vergadering en raden van bestuur
 • Wisselwerking raad van bestuur en algemene vergadering
 • Familiale opvolging van ondernemingen
 • Geschillen tussen aandeelhouders (zoals gedwongen overdracht en overname van aandelen), bestuurders en zaakvoerders
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • Joint ventures
 • Aandelenoverdracht of fusie (M&A / SPA)
 • Gehele of gedeeltelijke splitsing van vennootschappen
 • Aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders
 • Ondernemingen in moeilijkheden, WCO en preventie, faillissement

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES