Begeleiding bij geschillenbeslechting

Wij staan u bij in

  • Gerechtelijke procedures
  • Arbitrage
  • Conflict, belangenanalyses
  • Tuchtprocedures
  • Bewarend en uitvoerend beslag: onroerend of roerend beslag, beslag onder derden
  • Bemiddelingen*

*Bij het bijstaan in bemiddelingen kunnen we terugvallen op de expertise van onze erkende bemiddelaar Jan Temmerman

Onze expertises

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES