Vastgoedrecht

We staan u onder meer bij in:

  • Begeleiding van projectontwikkeling, aan- en verkoop van projectvennootschappen, het voeren van due diligence onderzoeken op vastgoed
  • Opmaak en onderhandelen van intentie- en promotieovereenkomsten, koop-verkoop van onroerende goederen, put/call optie
  • Opzetten van gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)
  • Advies inzake Wet Breyne
  • Opmaak en onderhandelen van zakenrechtelijke overeenkomsten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik
  • Begeleiding bij de opmaak van statuten van appartementsmede-eigendom
  • Opstellen en onderhandelen van bouwovereenkomsten, architectenovereenkomsten, e.d.
  • Opstellen van huurcontracten
  • Voeren van geschillen inzake huur, appartementsmede-eigendom, aanneming en bouwaansprakelijkheid
  • Begeleiding inzake openbare aanbesteding (gunning en uitvoering)

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES