Corporate Housekeeping

We staan u onder meer bij in:

  • Organiseren van de jaarvergadering (opstellen van oproepingsbrieven, notulen, verslagen,…) 
  • Archivering van de notulen
  • Herbenoeming / ontslagname van bestuurders
  • Het opmaken en neerleggen ter griffie van documenten bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad en het bijwerken van het rechtspersonenregister  
  • Up-to-date houden van het aandeelhoudersregister
  • Opvolging van de inschrijving op het ondernemingsloket
  • Nazicht allerhande contracten

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES