Handels- en economisch recht

We staan u onder meer bij in:

  • Algemeen Ondernemingsrecht
  • Handelsagentuur / Concessie / Distributie
  • Invordering van onbetaalde facturen, leningen, kredieten of andere schuldvorderingen 
  • Bewarend en uitvoerend beslag: onroerend of roerend beslag, beslag onder derden
  • Uitoefening van eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden zoals pand en hypotheek
  • Ondernemingen in moeilijkheden, WCO en preventie, faillissement
  • Allerhande handelscontracten
  • Economisch strafrecht 
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid ondernemingen (vennootschappen en verenigingen) en bestuursorganen

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES