Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht

We staan u onder meer bij in:

  • Juridische begeleiding in het kader van aanvragen tot bekomen van omgevingsvergunningen
  • Juridische begeleiding van procedures inzake MER-plicht
  • Het voeren van procedures inzake omgevingsvergunningen bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  • Het voeren van procedures met betrekking tot ruimtelijke uitvoeringsplannen, zowel bij de gemeente, de provincie, het gewest als bij de Raad van State
  • Het voeren van procedures inzake planbatenheffingen en planschadevergoedingen, zowel bij de administratieve als bij de rechterlijke instanties
  • Het voeren van procedures met betrekking tot een stakingsbevel
  • Het voeren van procedures inzake milieuhandhaving, milieufiscaliteit en milieustrafrecht
  • Juridische begeleiding en voeren van procedures inzake bodem, materialen, grondverzet en afvalstoffen
  • Juridische begeleiding van transacties inzake brownfieldontwikkeling

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES