Administratief recht en onteigeningen

We staan u onder meer bij in:

  • Het voeren van procedures tot aanvechting van het onteigeningsbesluit (Raad van State) en de betwisting voor de gewone rechter (vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, hof van beroep).
  • Het voeren van procedures tot herziening van de onteigening en de onteigeningsvergoeding
  • Het voeren van procedures tot schadeloosstelling in het geval van langdurige onteigeningsdreiging
  • De juridische begeleiding van onteigeningsprocedure namens lokale besturen, intercommunales en ontwikkelingsmaatschappijen
  • Het adviseren en begeleiden van de administratiefrechtelijke aspecten die gepaard gaan met complexe vastgoedtransacties
  • Het voeren van procedures tot voorlopige en definitieve bescherming van eigendom als monument, landschap, dorps- en stadgezichten zowel bij de administratie als voor de Raad van State  
  • Het adviseren en begeleiding inzake uitoefening van bestuurlijke voorkoop- en terugkooprechten alsook het voeren van procedures bij zowel de Raad van State als bij de gewone rechtbanken

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES