Overheidsopdrachten, PPS en publieke aanneming

We staan u onder meer bij in:

  • Juridische begeleiding van aanbestedende overheden bij de opmaak van opdrachtdocumenten
  • Juridische begeleiding van ondernemingen in kader van deelneming aan overheidsopdrachten
  • Het voeren van procedures bij de Raad van State (bij uiterst dringende noodzakelijkheid) of in kort geding bij de gewone rechter tot betwisting van een niet-gunningsbeslissing
  • Het voeren van procedures in kort geding en ten gronde ter ondersteuning van een gunningsbeslissing
  • Het voeren van procedures bij de Raad van State tot nietigverklaring van de gunningsbeslissing
  • Het voeren van procedures in het kader van uitvoeringsgeschillen
  • Het voeren van procedures tot bekomen van schadevergoeding voor de gewone rechter

     
Onze experts

Expertises

Onze expertises staan zowel ter beschikking van Belgische en buitenlandse ondernemingen, financiële instellingen, bedrijfsleiders, aandeelhouders, vrije beroepers, befrijfsjuristen en cijferberoepen, als van particulieren.

‹ TERUG NAAR alle EXPERTISES